Sernak Yapı Malzemeleri ve Orman Ürünleri

Sernak Geotekstil Keçe

UYGUN GEOTEKSTİL KEÇE FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Geotekstil Keçe Fiyatları

 

Ürün

 

M² Fiyatı

Geotekstil Keçe Gri 100 Gr.

Sorunuz...

Geotekstil Keçe Gri 150 Gr.

Sorunuz...

Geotekstil Keçe Gri 200 Gr.

Sorunuz...

Geotekstil Keçe Gri 250 Gr.

Sorunuz...

Geotekstil Keçe Gri 300 Gr.

Sorunuz...

Geotekstil Keçe Beyaz 150 Gr.

Sorunuz...

Geotekstil Keçe Beyaz 250 Gr.

Sorunuz...


 • Polipropilen ve polyester hammaddesinden yapılan örgüsüz geotekstillerdir.
 • 100 gr / m² 'den 1000 gr / m² ' ye kadar istenen gramajda üretilebilir.
 • Geo Teknik ve İzo Teknik geotekstillerimiz ile Türkiye'nin geotekstilde pazar lideriyiz.
 • Türkiye'de ilk defa ısıl işlemli geotekstillerdir.

ÖRGÜSÜZ GEOTEKSTİLLER NEDİR?

Örgüsüz geotekstil, milimetreden çok daha ince liflerin iğneleme ve ısıl işlem yöntemiyle birleştirilmesiyle oluşturulan kumaş görünümlü yüzeydir.

NEDEN GEO TEKNİK, İZO TEKNİK

 • Türkiye'de en çok kullanılan geotekstilleri
 • Binlerce başarılı referans ve uygulama deneyimi
 • Türkiye'de ve 30'dan fazla ülkede 50.000.000 m² üzeri başarılı uygulama.
 • En yüksek teknik özellikler
 • Kullanım hakkında İstanbul Teknik bilgi ve dizayn desteği
 • Her cins üründen stoktan teslim
 • Siparişe özel üretim olanağı
 • 100 gr / m²'den 1000 gr / m²'ye kadar üretim olanağı
 • 6 m genişliğe kadar üretim olanağı

GEOTEKSTİL KULLANIM ALANLARI

Yalıtım koruma

 • Çatı ısı yalıtımı üzerinde
  Geo Teknik - İzo Teknik geotekstillerinin yüksek delinme dayanımı, ısı yalıtımının hemen üzerinde kullanım olanağı vermektedir.
  Böylece, geotekstilin altında kalan malzemeleri darbelerden ve çimento şerbetinin aşağıya inmesinden korur. • Temellerde membran koruma
  Bina temellerinde basınç etkisiyle yalıtım malzemesinin delinme riski yüksektir. Bu nedenle basıncı yayıcı etki görecek olan Geo Teknik - İzo Teknik geotekstilleri kullanılması gerekir. Geo Teknik - İzo Teknik geotekstilleri aynı zamanda yapıdaki hareketlerde yalıtımın serbest bir şekilde çalışmasını sağlar ve yalıtımın üzerine mukavemet etki etmesini önler.
 • Geomembran koruma
  Genellikle açık arazi uygulamaları olan geomembran uygulamaları, delinme ve aşırı sürtünmeden dolayı yırtılma veya zedelenme riski yüksek uygulamalardır. Bu nedenle Geo Teknik - İzo Teknik geotekstilleri uygulanacak yönteme göre geomembran altında veya üstünde geomembranı koruma görevi görür.

 

 Drenajda
Geo Teknik - İzo Teknik geotekstilleri, iğneleme yöntemiyle birleştirilmiş örgüsüz ve ısıl işlemli yapısıyla ideal bir filtre malzemesidir. Geo Teknik - İzo Teknik geotekstilleriyle Fransız dren kanalı, teras bahçe drenajları, perfore boru kaplaması yapmak kolaylıkla mümkündür.

Ayrıca tünel ve istinat duvarı gibi dikey uygulamalarda da düzlem içi yüksek drenaj kapasitesiyle bu zor uygulamalarda gereken drenajı sağlar.

 

Zayıf zeminlerde ve yollarda
Zayıf zemin üzerinde yapılması düşünülen yapılarda temel malzemesinin, zayıf zeminin içine batmasını engellemek ve zeminin stabilizasyonunu sağlamak gereklidir.
Bu nedenle, zayıf zeminlerde temel altında kullanılacak Geo Teknik - İzo Teknik geotekstilleri bir ayırıcı ve donatı malzemesi görevi görerek zemini stabilize eder ve beklenmeyen farklı oturmaların oluşma riskini azaltır.

 

 

Erozyon kontrolü
Sahil yapılarında dalga hareketinden dolayı dolgu malzemesinin hareketini önleme amacıyla Geo Teknik - İzo Teknik geotekstilleri bir filtre ve yataklama malzemesi olarak kullanılır. Bu tip uygulamalarda kullanılan geotekstil, kaba ve ince filtre malzemelerini etkili bir şekilde ayırır, dalga hareketlerinden ortaya çıkan emme gücüyle ince malzemenin kaba malzemeye karışmasını engeller. 

İYİ BİR GEOTEKSTİL ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

Sık iğnelenmiştir
Örgüsüz geotekstil, tek tek elyaflardan oluşmuştur. Elyaflar iğnelemeyle birleştirilince bir geotekstil dokusu oluşur. Ürün ne kadar çok iğnelenirse o kadar iyi bir malzeme elde edilir. Az iğnelenmiş ürün görevini yapamaz.

Homojendir
Homojen bir ürün elde edebilmek için, elyafların en iyi şekilde ayrıştırıldıktan sonra yeniden birleştirilmesi gereklidir. Örneğin mukavemet açısından bakacak olursak, ürünün bir kısmı sık elyaflı, diğer bir kısmı seyrek ise, bir kısmı seyrek kısım kadar mukavemetlidir.

Serttir
İyi bir geotekstil şekil değiştirmez. Zaten geotekstil, şekil değiştirmemesi için kullanılır. Örneğin, geotekstili elinize aldığınızda kolayca şeklini değiştirebiliyorsanız, şantiye şartlarında bu geotekstil hiçbir görev yapamaz.

Ağırlık
Hiç önemi yoktur. Önemli olan mukavemet, delinme dayanımı ve su geçirimlilik gibi teknik özellikleridir. Bu özelliklerin ne kadar ağır bir geotekstille sağlandığı ise üreticinin yeteneğine bağlıdır. Örneğin bir yalıtım koruma işinde, en önemli ihtiyaç delinme dayanımıdır. Sık iğnelenmiş ve sert bir geotekstil, gevşek dokunmuş ve kabarık bir geotekstilden çok daha verimlidir.

Geo Teknik ve İzo Teknik geotekstilleri, yapınızın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere aranan tüm yüksek özelliklere sahiptir.
 

Standartlar

TS EN ISO 9864 9.03.2006 Jeosentetikler - Deney metotları - Jeotekstil ve jeotekstiller ile mamullerde birim alan kütlesinin tayini
TS EN ISO 9863-1 9.03.2006 Jeosentetikler - Belirtilen basınçlarda kalınlık tayini - Bölüm 1: Tek tabakalar
TS EN ISO 10319 9.04.2009 Geosentetikler - Genişliğin tamamını kapsayan çekme deneyi
TS EN ISO 12236 27.03.2007 Jeotekstil ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi)
TS EN ISO 13433 29.04.2008 Jeosentetik malzemeler-Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi)
TS EN ISO 11058 21.03.2000 Jeotekstİl ve Jeotekstil ile İlgili Malzemeler-Yükleme Olmaksızın, Düzleme Göre Normal Konumdaki Su Geçirgenlik Özelliğin Tayini
TS EN ISO 12956 02.03.2004 Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller - Karakteristik açıklık ölçüsünün tayini

 

ForTex Örgülü Geotekstil

Polipropilen hammadesinden yapılan, biri üretim yönünde diğeri üretime dik yönde uzanan ipliklerden oluşturulan geotekstillerdir.

Fortex Örgülü Geotekstilin Kullanma Amaçları

  Takviye Amacı
Örgülü geotekstil, yüksek çekme kuvveti altında düşük uzama oluşturması nedeniyle takviye tabakası olarak kullanılabilir. Takviye amacı aşağıdaki mekanizmalarla gösterilir. Alt temel tabakasının lastik genişliğine göre daha geniş bir alanda esnemesi oluşturur. Bu esneme ile örgülü geotekstilde betonarme plaka içindeki çeliğinkine benzer bir çekme kuvveti oluşur. Bunun sonucunda iyi bir yük dağılımı, üniform oturma ve tekerleğin yaptığı oyulmaların asgariye indirilmesi sağlanmış olur. Bu da alt temelin büyük bir esneme rijitliği kazandığını gösterir.

  Ayırma Amacı
Örgülü geotekstil alt temel ile zemin arasında bir ayırım oluşturur. Bu, alt temel malzemesinin zeminle karışmasını önleyerek yük taşıma kapasitesinin korumasını ve zayiatın minimuma indirilmesini sağlar.

  Temel iyileştirme amaçlı
Yumuşak ya da zayıf zeminlerde inşaat yaparken, örgülü geotekstil kullanılması zeminin taşıma mukavemetini arttırır.

Örgülü geotekstillerin zemin iyileştirilmesinde kullanılması, yükün yayılma yüzeyini genişletir ve temel altındaki zemin üzerindeki basıncı azalır. Böylece oturmalar ve oyulmalar minimuma indirilir.

Yerel çökmenin belli bir değeri aşması halinde plastik deformasyon oluşur. Örgülü geotekstil yükün bir kısmının hemen sönümleyerek ve yerel çökmenin oluştuğu bölgenin kenarlarında ters yönde kuvvet oluşturarak zeminde özellikle yol inşaatlarında bozulmayı önler. Sonuçta daha az oturma ve oyulmalar ile bir yük dağılımı sağlanır.

Günümüzde, örgülü geotekstiller; şehir içi ve şehirlerarası yollarda, otoyollarda, demiryollarında, tramvay ve hafif raylı sistemlerinde, hava alanlarında, bina temellerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Şev stabilitesi
Genel olarak şev stabilitesinde Geo-Arme yapılar tavsiye edilmekle beraber, örgülü geotekstillerde kullanılabilir.

 

POLİPROPİLEN ÖRGÜLÜ GEOTEKSTİLLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standartlar

TS EN ISO 9864 9.03.2006 Jeosentetikler - Deney metotları - Jeotekstil ve jeotekstiller ile mamullerde birim alan kütlesinin tayini
TS EN 12224 29.01.2003 Jeotekstil ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Açık Hava Şartlarına Karşı Direncin Tayini
TS EN ISO 10319 9.04.2009 Jeosentetikler - Genişliğin tamamını kapsayan çekme deneyi
TS EN ISO 12236 27.03.2007 Jeotekstil ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi)
TS EN ISO 13433 29.04.2008 Jeosentetik malzemeler-Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi)
TS EN ISO 11058 21.03.2000 Jeotekstil ve Jeotekstil ile İlgili Malzemeler-Yükleme Olmaksızın, Düzleme Göre Normal Konumdaki Su Geçirgenlik Özelliğin Tayini
TS EN ISO 12956 02.03.2004 Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller - Karakteristik açıklık ölçüsünün tayini

Geomembran

 

ASTM geomembranı, geoteknik mühendisliği ile ilgili insan yapısı bir proje, yapı ve sistemde sıvı akımını kontrol altına alabilecek kadar düşük geçirgenlikte asfalt, polimer ve bunların karışımından mamul sürekli membran tipi kaplama ve izole bariyeri olarak tanımlar.

Geçirimsiz olarak kabul edilen geosentetik ürünlerdir. Yalıtım sağlayarak suyun zemin içine girişini engeller.

Ürünler
İstanbul Teknik uluslar arası üretim kalite standartlarına (EN ISO 9001:2000) göre imal edilen PVC, TPO, PP, HDPE, VLDPE ve LLDPE plastik membranlarının satışını ve uygulamasını yapmaktadır. Alışılagelmiş su yalıtım malzemelerine göre birçok avantaja sahip olan plastik membranlar atık alanlarında, göletlerde, su kanallarında, tünellerde, temel ve çatılarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Avantajları:

 • Uzun ömürlüdür.
 • Yüksek mukavemet ve uzama değerlerine sahiptir.
 • Sinyal tabakası sayesinde uygulama esnasında görsel kontrol yapılabilir.
 • Yapı içinde oluşan gerilmeleri, esnekliği sayesinde tolere eder.
 • Kimyasallara karşı yüksek dirençlidir.
 • Ek yerlerinin test edilmesine olanak sağlar.
 • Uygulaması hızlı ve pratiktir.
 • UV dayanımına sahiptir.
 • 10 yıl üretici firma garantisine sahiptir.

Uygulama Alanları

 • Atık depolama sahaları
 • Asit havuzları, tank sahaları
 • Atıksu arıtma tesisleri
 • Su kanalları
 • Göletler
 • Tüneller
 • Temeller
 • Çatılar

Malzemeler projesine uygun olarak 0,5mm. İle 3,0mm. Arası kalınlıkta değişik renk seçeneklerinde, sinyal tabakalı, donatılı olarak ve 2,0m. den 12,0 m.ye kadar rulo genişliklerinde imal edilebilmektedir.

Şantiyeye getirtilen malzemeler sayısız projeyi başarıyla tamamlamış ekibimiz tarafından uygulanmaktadır.